Human Health -
  • cs
  • tr
  • en
  • de
  • Jak dosáhnout integrity s Nanotechnologií?

    Jak dosáhnout integrity s Nanotechnologií?

    Došli jsme tak daleko. Prozkoumali, zmapovali a porozuměli jsme celému našemu světu. Z naší perspektivy se můžeme podívat zpět a pocítit novou odpovědnost. Sami sebe se ptáme, jak můžeme chránit náš svět, uzdravit ho a předat našim dětem.